شبکه Network

با گسترش تکنولوژی و راه های ارتباطی ، یکی از قسمتهایی که در تبدیل شدن دنیا به دهکده جهانی حائز اهمیت بوده و کمک شایانی در پیش برد این هدف کرده است علم شبکه و شبکه های گوناگون است.

هفت تکنولوزی طراح و مجری پروژه های مختلف شبکه میباشد. از بستر سازی تا گسترش و پشتیبانی.

در این راستا به بررسی شبکه های گوناگون می پردازیم